Doelgroepen


Wij zijn specialist in een zr compacte cursus zelfbescherming voor de Professional.
o.a. voor :
Politie
Hulpdiensten
Multinationals (bijvoorbeeld bij uitzending van personeel naar buitenland)
Beveiligers
Ondernemers
Als u tot deze doelgroep behoort, lees hier meer...

Cursus voor Vrouwen*.
Gedegen opleiding voor de dames.
Zelfvertrouwen als nooit tevoren !
Als u tot deze doelgroep behoort, lees hier meer...

Ok voor Particulieren*.
Kies ervoor om geen slachtoffer te worden !
Zelfverzekerd door het leven.
Als u tot deze doelgroep behoort, lees hier meer...

Voor alle cursusen gelden de volgende minimum leeftijden: 16 jaar voor dames en 20 jaar voor heren.

*) De materie is net zo revolutionair en bijzonder als dat zij krachtig is! Wij hebben de verantwoordelijkheid dat deze materie niet bij de “verkeerde” personen terecht komt n stellen ons beleid hier k op af. Dit houdt in dat wij ons het recht voorbehouden personen en/f groepen uit te sluiten van deelname zonder opgaaf van redenen. Door de aard van deze materie is het domweg niet verantwoord en bijzonder ongewenst om het aan personen die van nature rg aggressief en of labiel zijn mee te geven. Dit is een inschatting die wij zlf zullen maken, waarbij ons oordeel bindend is. Het “waarom” hiervan zal de legitime deelnemers al snel duidelijk worden.