Het systeem


In zéér korte tijd jezelf leren verweren tegen één of meerdere (gewapende) aanvallers............

Is dat wel realistisch? Kan dat écht?
Van niets kunnen naar jezelf kunnen beschermen tot in het extreme in 24 uur?!
Inderdaad!
Zonder voorgaande ervaring met vechtsport ?
Inderdaad!
Ik heb geen conditie, ben te zwaar, klein, heb een lichte lichamelijke handicap. Kan ik dit toch leren?
Wederom: Inderdaad !

Hoe is dit mogelijk?

Vortex CQC focust op resultaten en niet op technieken.
Technieken maken het probleem nodeloos ingewikkeld, omdat er dan veel te veel franje aan zit.
Vortex CQC vindt een resultaat als een gebroken arm en/of een gebroken enkel veel interessanter dan het “dansje met dubbele salto en schroefduik” dat er vaak aan vooraf gaat in traditionele systemen.
Alléén resultaten veranderen de kwestie in jouw voordeel. Franje doet niets voor je.
Door het weglaten van franje als rituelen en het vermijden van een overdaad aan overbodig ingewikkelde technieken en te concentreren op de gewenste resultaten krijg je een uiterst gestroomlijnd systeem met een ongelooflijk scherpe leercurve.
Vortex CQC neemt het resultaat als uitgangspunt en werkt daarvandaan terug naar “hoe bereiken wij het snelst het gewenste resultaat 100% betrouwbaar.”.
Waarom? Met die gebroken arm grijpt of slaat hij jou niet meer en met die gebroken enkel komt hij niet meer achter je aan.

Eén van de peilers waarop het Vortex CQC systeem berust is het zeer gericht toebrengen van schade waardoor armen, benen en/of andere delen van zijn anatomie niet langer normaal kunnen functioneren.

Een andere peiler waarop het Vortex CQC systeem berust maakt gebruik van de natuurlijke reflexen van je tegenstander. Voorbeelden van deze reflexen zijn de reacties die je uitvoert als bijv. je huisarts op je knie tikt met dat rubberen hamertje en je been “uit zichzelf schopt“, of wanneer je je arm brandt aan een hete pan en je je arm “in een reflex wegrukt” van die hete pan, of dat je je voet “automatisch bliksemsnel optilt” als je op iets scherps trapt. Gedurende deze reflexen heb je even niets te zeggen over je lichaam. Het lichaam gaat eerst de reflex uitvoeren en daarna pas krijgt zijn eigenaar weer de contrôle terug.

Deze reflexen kun je niet onderdrukken. Je tegenstander ook niet! Dat zou ook niet goed zijn, want het lichaam gebruikt deze reflexen om zichzelf te beschermen tegen schade, danwel de schade te beperken. Ieder doel waar wij gerichte schade aan toebrengen geeft een unieke reflex die bij iedereen gelijk is, ongeacht leeftijd, ras, bouw of geslacht. Ook drugs of alcohol kunnen deze reflexen niet verhinderen!

Wij leren je specifieke doelen aan te vallen om twee dingen te bereiken, n.l. enerzijds om je tegenstander gerichte schade toe te brengen waardoor hij zijn aanval niet voort kan zetten en anderszijds een reflex op te wekken zodat hij voor de duur van zijn reflex niet in staat is zich te verdedigen tegen je volgende aanval op wéér een ander doel waarbij je én gericht nieuwe schade veroorzaakt en een nieuwe reactie opwekt, waarbij hij wéér voor de duur van die reactie hulpeloos is.

Wij leren je geen ingewikkelde combinaties om de doodeenvoudige reden dat je ze toch niet allemaal onthouden kunt en het ook niet realistisch of practisch is. Eindeloos vaste combinaties leren doet niet datgene voor je wat je zou denken en heeft dus weinig waarde. Dit systeem is nog het best te vergelijken met Lego........ alle methoden en principes uit het Vortex CQC systeem zijn bouwstenen, legoblokjes als het ware, die op alle mogelijke manieren op elkaar passen. De combinaties zul je razendsnel zélf kunnen maken als het principe je eenmaal duidelijk is! Heb je eenmaal deze kennis verworven en begrepen en je kunt het toepassen, dan heb je een oneerlijk grote voorsprong op zelfs de meest fanatieke tegenstander(s). Een fysieke confrontatie is dan ook meestal teleurstellend snel afgelopen, zij het wél altijd in jouw voordeel!

Vortex CQC is géén sport! Het is zuiver en alléén een (militair) zelfbeschermings systeem.
Er zit dan ook geen enkel competitie-element in. Dit zou niet eens mogelijk zijn!
Vortex CQC is ook géén de-escalatie cursus en ook geen handige extra sociale vaardigheid. Daarvoor zijn er elders voldoende cursussen te vinden.
Wat is Vortex CQC dan wél? Vortex CQC is een investering in jouw eigen persoonlijke veiligheid. Vortex CQC is wat je nodig hebt als het écht fout gaat. Als je sociale vaardigheden en je de-escalatie cursus geen effect sorteren of zelfs helemaal misplaatst zijn. Vortex CQC is wat je nodig hebt als je gezondheid en/of je leven op het spel staat. Als je wordt geconfronteerd met asociaal geweld is Vortex CQC het enige antwoord.

Ondanks de serieuze inhoud van de materie, streven wij naar een prettige en informele sfeer tijdens de lessen. Ook nemen wij de tijd om ervoor te zorgen dat iedere individuele cursist met een goed gevoel en een volledig begrip en beheersing van het systeem de cursus afrondt.
Wij beloven niet alleen kwaliteit, maar wij leveren ook.

WAARSCHUWING VOOR ZOGENAAMDE SPIN-OFFS


Vortex bracht met haar in de Verenigde Staten opgeleide hoofdinstructeur als eerste en enige in 1992 het zuivere systeem naar Europa. Sinds 2010 zijn er spin-offs onstaan waarbij er een mengelmoes is ontstaan van CQC met oosterse vechtsporten die hebben geleid tot een ineffectief en ronduit gevaarlijk product voor de gebruikers.
Vortex-CQC (close quarters combat) is een uniek zelfbeschermings-systeem op wetenschappelijke basis gestoeld, oorspronkelijk ontwikkeld voor speciale eenheden binnen de Amerikaanse krijgsmacht.
Dit omdat (oosterse,-) vechtsporten bij lange na niet voldeden aan 4 belangrijke eisen:

1. Het moest overal en onder alle omstandigheden werken (ook als je zwaar bepakt bent of als je op een lastige ondergrond staat, (bijv. rul zand), en als je in of onderwater bent en als je je geconfronteerd ziet met meerdere tegenstanders).
2. Het moest in buitengewoon korte tijd te leren zijn. (in uren en dagen, géén weken; maanden of jaren).
3. Het moest ongeacht lichamelijke gesteldheid (bijv. ziek; moe of gewond) met 100% succes toe te passen zijn.
4. Het leren beheersen van het systeem moest een eenmalige episode zijn, waarbij het behoud van de geleerde informatie gegarandeerd was ( zoals je nooit meer vergeet hoe je ook alweer moet zwemmen of fietsen).

Het systeem staat haaks op bijna alle principes van alle, al dan niet oosterse vechtsporten.
VortexCQC proberen te mixen met deze vechtsporten leidt tot een ineffectief en wankel systeem waarbij de beoefenaar c.q.verdediger zich aan enorme risico's blootstelt.