particulieren


Speciaal voor hen die ervoor kiezen niet langer slachtoffer te willen zijn.

Angst voor geweld en onzekerheid in bedreigende situaties zijn geboren uit gebrek aan de juiste training. Deze gevoelens zijn na training in dit systeem verdwenen. Ervoor in de plaats is er nu zelfvertrouwen, maar ook een heel nieuw inzicht in wat geweld nu eigenlijk is en ook wat het niet is. Na uw training in Vortex CQC zult u (mogelijke,-) fysieke conflicten niet gaan opzoeken. U weet namelijk na de training wat u kunt bereiken in deze situaties en u bent zich nu ook bewust wat de juridische consequenties kunnen zijn bij ongeoorloofd gebruik.

Vanwege de aard van de materie zullen wij zoveel mogelijk naar eigen inzicht proberen het kaf van het koren te scheiden.
Vortex CQC zal actief ongewenste individuen of groepen uitsluiten van deelname.

Ons doel is de goedwillende burger een buitengewoon effectief instrument tegen asociaal geweld te bieden.
Niet om tuig, criminelen en misfits effectiever te maken dan zij al zijn!

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier voor particulieren.